ارزش بنیادینی که شرکت کیمیا گستر شریف خط مشی فعالیت های خود قرار داده است

 حفظ و بهبود محیط زیست می باشد.

 

We Value the Environment

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی