مطمئنا بر هیچ یک از پرسنل شاغل در مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و یا خدماتی پوشیده نیست که رعایت الزامات ایمنی فردی و محیطی از ضروریات اجتناب ناپذیر برای حفظ سلامتی در فضاهای آزمایشگاهی به شمار می آید اما متاسفانه اغلب با مغفول واقع شدن این مقوله از سوی افراد و عدم آگاه سازی ایشان از خطرات بالقوه و بالفعل در محیط های آزمایشگاهی، وهمچنین عدم وجود حداقل استانداردهای ایمنی محیطی در آزمایشگاه ها عمدتا شاهد حوادث  ناگوار و بروز تلفات انسانی و خسارات مادی فراوان در زمان های مختلف هستیم.

تا کنون مطمئنا تعاریف متنوعی از ایمنی ارائه شده است که اکثر این تعاریف بر این نکته تاکید دارند که ایمنی رعايت اصول و مقرراتي است به منظور رهايی از ايجاد شرايط مخاطره آميز براي حفظ نيروي انسانی ، تاسيسات و محيط در حال فعالیت. شایان ذکر است که ایمنی به طور صددرصد و مطلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینرو گفته می‌شود ایمنی یعنی حفاظت نسبی. چراکه یک آزمایشگاه استاندارد زمانی ایمن است که ضمن وجود ابزار و وسایل حفاظت فردی، پرسنل آن نیز روش های ایمن سازی محیط و مقابله با حوادث احتمالی را فرا گرفته باشند. این دو مقوله "تجهیز" و "یادگیری" لازم و ملزوم یکدیگرند. 

حال با توجه به نوع خطرات پیش رو در محیط های آزمایشگاهی، اهمیت و ضرورت ارزیابی ریسک در آزمایشگاه ها با رویکرد پیشگیری از بروز حادثه جزء الزامات جدایی ناپذیر در این حوزه به شمار می آید  که شرکت کیمیا گستر شریف قادر است در دو فاز مشاوره و اجرایی تمهیدات لازم را برای تحقق فضایی ایمن در مراکز شما ارائه نماید:

  •  مشاوره:

این بخش مشتمل بر ارزیابی وضعیت آزمایشگاه های مرکز متقاضی از بعد ایمنی فردی و محیطی می باشد ،که کارشناسان ما در چهارچوب الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی اقدام به ارزیابی خطرات و تهدیدات بالقوه در آزمایشگاه ها نموده و گزارشات جامع از وضعیت موجود را به همراه نکات لازم برای استاندارد شدن آزمایشگاه مرکز متقاضی تهیه و ارائه می نمایند.

  • اجرایی:

دربخش اجرایی مدیریت ایمنی مجموعه کیمیا گستر شریف آزمایشگاه مراکز متقاضی تحت نظارت و ارزیابی مستمر توسط کارشناسان مجموعه قرار می گیرند که در این نظارت ها  کلیه ملزومات حفاظت شخصی پرسنل و پارامترهای ایمنی محیطی منطبق بر استانداردهای بین المللی در محیط ازمایشگاه ها توسط مجموعه الزام آور می گردد. به گونه ای که دستورالعمل های عملیاتی با توجه به محیط آزمایشگاه و نوع فعالیت متقاضی تهیه و تدوین گردیده و در اختیار ایشان قرار می گیرد و پس از آموزش پرسنل نظارت های مستمر از نحوه اجرا صورت می پذیرد.

 

لذا مجموعه خدمات ما در حوزه مدیریت ایمنی شامل موارد ذیل خواهد بود:

  • پیاده سازی الگوها و استانداردهای ایمنی فردی در آزمایشگاه
  • پیاده سازی الگوها و استانداردهای ایمنی محیطی در آزمایشگاه
  • پیاده سازی الگوهای سازگاری به منظور انبارش ایمن ترکیبات شیمیایی در محیط آزمایشگاه ها و انبارها
  • تجهیز آزمایشگاه ها به کیت جاذب ریزش مواد شیمیایی
  • تجهیز ازمایشگاه ها به کیت کمک های اولیه ویژه آزمایشگاه شیمی
  • تجهیز آزمایشگاه ها به کیت شناسایی و خنثی سازی ترکیبات ناسازگار ( پراکسیدهای آلی ، نیتروآروماتیک ها و ...)
  • اموزش بصری الزامات ایمنی با طراحی و نصب پوسترهای آموزشی
  • مشاوره در زمینه استانداردسازی محیط های آزمایشگاهی

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی