مقوله خطر به طور خاص در ارتباط با ترکیبات نانو طی چند سال گذشته به طور پراکنده مطرح و ارائه شده است به گونه ای که اولین بررسی های عمیق و مستمر در این خصوص در سال 2004 مطرح شدند که طی این امر سازمان ها و نهادهای مرتبط همچون EPA ، OSHA ،  NIOSH و OECD در صدد گسترش فرهنگ ایمنی در هنگام کار با ترکیبات نانو  و مدیریت پسماندهای آن برآمدند و اولین پیش نویس این مجموعه همکاری ها ، در سال 2005 توسط NIOSH منتشر شد که در آن پژوهشگران سراسر جهان به تحقیق و بررسی پیرامون سمیت، اثرات و خطرات این نوع از ترکیبات فراخوانده شدند.

اما نکته قابل تامل در مورد نانومواد در این ارتباط می باشد که اکثر قریب به اتفاق مقالات ارائه شده در خصوص خطرات و سمیت این ترکیبات به صورت ادعا و موردی مطرح شده و هنوز با توجه به سابقه کم تحقیقات به طور قطع عوارض ناشی از این ترکیبات به صورت عام و خاص ارائه نشده است و پرونده موضوع خطرات نانومواد همچنان در مجامع بین المللی و سمینارها و کنفرانس های جهانی در حال طرح و ارزیابی است. 

مسلما پاسخی که بایستی برای این موضوع نو در عرصه جهانی ارائه داد آنست که پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود لذا بهتر وعقلانی تر می باشد که ادعاهای مطرح شده را در حالی که به اثبات هم نرسیده است مد نظر قرار داده و اقدامات ایمنی فردی و زیست محیطی را برای این دسته از ترکیبات  نیز در آزمایشگاه ها به کار گیریم.

لذا شرکت کیمیا گستر شریف با اتکا بر تیم تحقیق و توسعه خود اقدام به طراحی الگوهای ارزیابی، تفکیک و دفع صحیح ترکیبات نانو نیز نموده است که آمادگی ارائه این الزامات و استانداردها را برای مراکز متقاضی دارد.

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی