فعالیت های غیر رسمی مجموعه از سال 1388 در دانشگاه صنعتی شریف آغاز گردید. حوزه اصلی فعالیت این گروه پیرامون طراحی الگویی نوین ، علمی و عملیاتی در حوزه ایمنی فردی و محیطی در آزمایشگاه ها و مدیریت پسماندهای شیمیایی تبیین گردید که طی دو سال تحقیقات جامع از وضعیت مراکز آموزشی، پژوهشی، خدماتی و صنعتی کشور و استخراج پتانسیل ها و چالش های موجود و مطالعه تجربیات کشورهای پیشرو در این دو حوزه ، سرانجام در سال 1390 سامانه جامع آزمایشگاه های پاک "ساپ" توسط گروه طراحی و عملیاتی گردید.

مفاد و کلیات این دستاورد برای نهادهای مختلف اجرایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست ، شهرداری تهران، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مراکز تولید کننده پسماندهای خطرناک سراسر کشور در راستای تحقق قانون جامع مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که منجر به اجرای پایلوت طرح در بیش از 10 مرکز دانشگاهی،تحقیقاتی و صنعتی کشور تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست گردید. نتایج حاصله از اجرای طرح، نوید کاهش خسارات زیست محیطی و حذف حوادث و تلفات انسانی در آزمایشگاه های تحت پوشش را به ارمغان آورد که ما را بیش از پیش برای گام نهادن در این مسیر مصمم نمود.

حرکت در راستای ارتقای سلامت زیست محیطی و فردی جامعه از یک سو و لزوم انسجام فعالیت ها و امکان پاسخگویی جامع تر به نیاز مراکز متقاضی از سویی دیگر گروه را به ایجاد سازمانی ساختاریافته رهنمون ساخت به گونه ای که این مجموعه به طور رسمی با حمایت بنیاد شریف و مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در قالب شرکت دانش بنیان کیمیا گستر شریف  در سال 1392 به ثبت رسید.

امید داریم که بتوانیم با انسجام بیشتر فعالیت ها و ارتقای سطح توانمندی ها و امکانات مجموعه، گام های موثرتر و جامع تری را در حوزه ارتقای سلامت و پاکسازی محیط زیست کشور عزیزمان ایران برداشته و با نظارت و اقدامات منسجم شاهد نهادینه شدن اصول ایمنی و سلامت فردی در محیط های آزمایشگاهی کشور باشیم.

یادمان باشد که هر یک از ما به نوبه خود مسئولیم که آینده را برای آینده گان

سلامت تر و ایمن تر مهیا سازیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی