از مهمترين آلاينده هاي منابع آبي و خاكی محیط زیست  در چند دهه اخیر ، پسماندهای خطرناك می باشند كه متاسفانه عدم مدیریت صحیح و دفع غیر مجاز آنها بدون اجرای اقدامات پیشگیرانه ، اغلب خسارات و تلفات مادی و انسانی جبران ناپذيري را به جامعه تحمیل نموده است. بر اساس تعریف آژانس حفاظت از محیط زیست EPA پسماند خطرناک به مواد زائد جامد یا مایعی اطلاق می ­شود که بالقوه خطرناک بوده و یا اینکه پس از مدت زمانی معین موجبات خطر را براي محيط زيست و انسان، فراهم می ­کند که معمولا دارای يكي از مشخصات قابليت انفجار، احتراق، خوردگي، واكنش پذيري و سميت می باشد. طبق این تعریف پسماندهای خطرناک شامل مواد زايد راديواكتيو، پسماندهاي شيميايي ، پسماندهای نانومواد و  پسماندهای بيولوژيكي می باشند.

در سیستم مدیریت شهری چهار مرکز به عنوان مراکز اصلی تولید کننده این نوع از پسماندها مطرح هستند که عبارتند از:

1. مراکز آموزشی ( شامل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مدارس مجهز به ازمایشگاه ) 2. مراکز پژوهشی ( شامل پژوهشکده ها ، آزمایشگاه های تحقیقاتی و... ) 3. مراکز خدماتی ( شامل آزمایشگاه های آنالیز ، بیمارستان ها و مراکز درمانی و  ...) و 4. مراکز صنعتی. در کشور ما با وجود تصویب قوانین لازم در این زمینه ( قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 ) ولی عدم وجود آگاهی های لازم از نحوه دفع صحیح آنها، بعضا با روانسازی ها و دفن های غیرمجاز گسترده پسماندها  از سوی این مراکز رو به رو هستیم که مطمئننا ارزیابی و مستندسازی دقیق از میزان و نوع پسماند تولیدی به همراه تفکیک اصولی آنهاقادر خواهد بود  استراتژی های مناسب برای دفع صحیح  را در اختیار مراکز نامبرده قرار دهد.

نبود دانش لازم ، فقدان مقررات الزام آور ، عدم نظارت کافی بر نحوه فعالیت مراکز تولید کننده پسماند های خطرناک، فقدان محل دفن ایمن ویژه پسماندهای خطرناک ، عدم وجود زباله سوزهای استاندارد به تعداد کافی ، عدم توجه کافی به توسعه صنایع بازیافت و دفع صحیح و ... از عمده ترین مشکلات و چالش های حال حاضر کشور در حوزه مدیریت پسماندهای خطرناک می باشد.

لذا شرکت کیمیا گستر شریف با درک اهمیت موضوع و نحلیل پتانسیل ها و چالش های موجود کشور در این حوزه ،موفق شده است با به کارگیری فرآیندهای ایمن و تبیین چهارچوب های منطقی الگویی نوین، علمی و عملیاتی را در این خصوص طراحی و پایه ریزی نماید که به موجب آن چهار راهکار بازیافت ، خنثی سازی ، سوزاندن و تولید سوخت پاک علاوه بر گزینه دفن برای این نوع از پسماندها طراحی و به کار گرفته می شود.

ما امادگی و تجربه لازم را داریم تا در هر یک از موارد ذیل اقدام به ارائه خدمات مشاوره و اجرایی به مراکز متقاضی در باب مدیریت پسماندهای شیمیایی و نانومواد  نماییم:

  • طراحی، مشاوره و اجرای سامانه مدیریت پسماندهای خطرناک در آزمایشگاه های مراکز آموزشی،پژوهشی،خدماتی و صنعتی

  • ارزیابی و آنالیز نوع و حجم پسماندهای خطرناک تولیدی در آزمایشگاه های مراکز تولید کننده

  • اجرای الگوهای علمی و نوین تفکیک پسماندهای خطرناک مبتنی بر استانداردها

  • اجرای الگوها و روش های نوین کمینه سازی پسماندها

  • اجرا و مشاوره در زمینه روش های دفع صحیح پسماندهای خطرناک شامل بازیافت،خنثی سازی، سوزاندن، سوخت و دفن ایمن

  • پژوهش ، طراحي و راه اندازي سيستم هاي استحصال مواد شيميائي برای مراکز متقاضی

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی